Warning: include(inc/head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 29

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 29

Warning: include(inc/seek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 30

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/seek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 30

Warning: include(inc/links.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 31

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/links.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 31

Warning: include(inc/chomikuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/chomikuj.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 32

Warning: include(inc/zm.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 42

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/zm.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 42

Czarna Lista Oficjalny Sponsor PZPN / Warka


Warka

Opis firmy:
Tradycje piwowarskie w Warce sięgają piętnastego wieku, kiedy Książę Mazowiecki Bolesław V zastrzega sobie wyłączność na dostawy piwa z Warki na dwór książęcy. Przekazy historyczne, legendy i utwory literackie potwierdzają fakt, iż piwo z Warki, które ceniono ze względu na jakość, smak, klarowność i kolor, gościło na stołach podczas najważniejszych obrad, uczt i biesiad. XV wiek, to okres rozkwitu piwowarstwa w całym wareckim regionie. W tym czasie aż 30 piwowarów kultywowało tam tradycje browarnicze.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie wareckie piwo przyniosło ogólnopolską sławę temu mazowieckiemu miastu, które prawa miejskie otrzymało w XIV wieku i które znajduje się zaledwie 50 km na południe od Warszawy. Historia obecnego zakładu rozpoczęła się w maju 1968 roku, kiedy to podjęto decyzję o budowie nowoczesnego browaru w Warce.

Inwestycja ruszyła w 1973 roku. W 1975 r. została wyprodukowana pierwsza butelka piwa. Do maja 1976 roku browar w Warce wchodził w skład Zakładów Piwowarskich w Warszawie. Od 1 czerwca 1976 utworzono zakłady Piwowarskie w Warce. W końcu lat osiemdziesiątych przeprowadzono prace modernizacyjne, co pozwoliło na zwiększenie produkcji do ok. 500 tys. hl piwa rocznie. Prywatyzacja zakładu w 1994 r. przywróciła Browarom w Warce należytą pozycję. W sprywatyzowanej spółce o nazwie Browary Warka Sp. z o.o. rozpoczął się proces głębokich zmian. Znaczące inwestycje poczynione w ostatnich latach pozwoliły na podniesienie jakości piwa wareckiego do poziomu równoległego najlepszym w kraju. Inwestycje zwiększyły możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa i pozwoliły na poszerzenie gamy opakowań o beczki typu keg. Już w pierwszym kwartale 1997 roku pod względem ilości sprzedanego piwa Browary Warka zajęły szóste miejsce wśród browarów w Polsce.

Podstawą długofalowej strategii rozwoju i sprzedaży stały się produkty: Warka i Strong. Zapewnienie wysokiej jakości piw opracowanie strategii sprzedaży wdrożenie planu marketingowego, wprowadzenie nowych opakowań oraz nowego systemu dystrybucji stanowiło bazę, na której Browary Warka Sp. z o.o. zbudowały swój sukces. W 1998 roku browar sprzedał 1,2 mln hl piwa i znalazł się wśród krajowych milionerów.

Od 9 listopada 1999 roku Browary Warka Sp. z o.o. weszły w skład Grupy Żywiec. W tym samym roku browar sprzedał 1,5 miliona hektolitrów piwa i znalazł się na piątym miejscu wśród browarów krajowych. W roku 2002 sprzedaż przekroczyła 1,5 miliona hl. Największe zasługi dla tak dynamicznego wzrostu sprzedaży ma sukces piwa Warka Strong na rynku krajowym: 'Warka Strong... i nie ma mocnych. W roku 2003 nastąpiła zmiana osobowości prawnej Browarów Warka w związku z procesem integracji w ramach Grupy Żywiec. Zostały one przekształcone w Spółkę Akcyjną. Kolejnym krokiem na drodze integracji było prawne połączenie browaru z Grupą Żywiec, które nastąpiło w maju 2004.

We wrześniu 2004 roku zakończono modernizację której, koszt wyniósł 40 mln euro. Dzięki poczynionym inwestycjom wybudowano m.in. w ultranowoczesny system filtracji membranowej oraz warzelnię z największą na kontynencie europejskim kadzią filtracyjną o średnicy ponad 13 metrów. Budynek warzelni w Warce jest niecodziennym przykładem współczesnej architektury przemysłowej. Supernowoczesne urządzenia zostały wkomponowane w przestrzenny, lekki w swej konstrukcji budynek, który, dzięki zastosowanym materiałom wykończeniowym przypomina klimat starego browaru. Miedź, stal i zielonkawy granit - wewnątrz, miedź i nadgryzione zębem czasu, czerwone cegły na zewnątrz sprawiają, że budynek o kubaturze blisko 30.000 m3 wygląda jak stary gmach, który poddano renowacji i zaadoptowano do współczesnych potrzeb.

Inwestycja ta miała na celu zwiększenie mocy produkcyjnych browaru z 2 mln hektolitrów piwa rocznie do 3,5 mln hektolitrów. Tym samym Warka stała się drugim, co do wielkości browarem w Grupie Żywiec. W Browarze wareckim pracuje ponad 300 osób, co czyni go największym pracodawcą w tym regionie

W browarze w Warce produkowane są piwa: Warka, Strong i Królewskie. Od maja 2002 Browar w Warce posiada certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz certyfikat systemu bezpieczeństwa produkcji żywności HACCP. W listopadzie 2005 zostały poddane ocenie certyfikacyjnej kolejne elementy systemu zarządzania: zarządzanie środowiskowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Pozytywne wyniki oceny dokumentują przyznane Browarowi w Warce certyfikaty zgodności z wymaganiami standardów: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 oraz PN-N 18001:2004.

Oficjalne Stanowisko:
Brak oficjalnego stanowiska na wysłane e-maile.

Chcemy Orzełka! Wyślij swój protest!

Właściciel marki:
Grupa Żywiec S.A.
34-300 Żywiec, ul. Browarna 88
tel. +48 (33) 861 99 99
fax +48 (33) 861 46 14
e-mail: malgorzata.lubelska@grupazywiec.pl
http://www.warka.pl

Źródło informacji: www.zywiectrade.pl


Chcemy Orzełka
Warning: include(inc/share.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 85

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/share.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 85

Warning: include(inc/copyright.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 95

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/copyright.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 95

Warning: include(inc/stat.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 96

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/stat.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /srv/disk3/849515/www/chcemyorzelka.sportsontheweb.net/warka.php on line 96